preloder

RS 232

Genormte serielle Schnittstelle.